Lời chúa ngày 2013-01-22

22/01/13 THỨ BA TUẦN 2 TN
Th. Vinhsơn, phó tế, tử đạo
Mc 2,23-28

Suy niệm: Trong ngày sabát, được phép làm gì, bị cấm làm gì: đó là nội dung nhiều cuộc tranh luận gay gắt giữa Chúa Giêsu và biệt phái. Giới lãnh đạo Do Thái Giáo đã đặt ra tới 39 qui định tỉ mỉ liên quan đến việc giữ ngày sabát, trói buộc con người vào luật đến độ có thể nói chết luật; Chúa Giêsu lại muốn con người sống nhờ luật: nếu khi nào luật ngăn cản sự sống thì luật đó không còn giá trị! Trong Cựu Ước, người Do Thái đã cởi trói luật hưu lễ, tự vệ để sống còn (x. 1Mcb 2,29-44). Cũng thế, nếu trong ngày sabát bứt một gié lúa để ăn cho đỡ đói mà bị khép vào luật cấm gặt lúa trong ngày sabát, thì luật đó quả là khe khắt, phi nhân, phải loại bỏ đi. Luật kiêng việc xác ngày sabát phải hướng đến một chủ đích cao hơn, đó là trong ngày sabát, con người không bận tâm vào việc mưu sinh (tự nhiên), để dành trọn cho việc thờ phượng Chúa (siêu nhiên). Hội Thánh vẫn mời gọi con cái mình hướng đến chủ đích trên trong ngày của Chúa (Chúa nhật).

Mời Bạn: Thật đáng tiếc, ngày nay khi cuộc sống đầy đủ hơn, thì nhiều người chỉ nghĩ đến việc chăm lo sự sống thể lý (ăn, chơi) mà hờ hững chăm lo sự sống thiêng liêng! Đứng trước hiện tượng ngày càng có nhiều người dễ dàng bỏ lễ Chúa Nhật, bạn hãy cảnh tỉnh để sống thật ý nghĩa ngày của Chúa.

Sống Lời Chúa: Ghi nhớ câu Lời Chúa: “Của Xêda hãy trả cho Xêda ; của Chúa hãy trả cho Chúa” (Mt 22,21).

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin dạy con hiểu rằng con không chỉ sống cho riêng mình hay cho tha nhân, nhưng con chỉ thật sự sống, nếu trên hết và trước hết, con sống cho Chúa, nhờ Chúa và vì Chúa. Amen.Tải xuống - download
Bookmark and Share