Lời chúa ngày 2014-01-28

28/01/14 THỨ BA TUẦN 3 TN
Th. Tôma Aquinô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh               
Mc 3,31-35

Suy niệm: Ở đời người ta thường vin vào mối quan hệ “dây mơ rễ má” họ hàng với những người nổi tiếng, thành đạt hoặc có địa vị trong xã hội, nếu không phải để cậy nhờ vụ lợi thì cũng để hãnh diện, tự hào. Những người bà con với Chúa Giêsu hẳn cũng mang tâm trạng như thế khi một người trong họ hàng nhà họ được quần chúng hâm mộ. Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta quan niệm đúng đắn: Là anh em chị em đích thực với Chúa không phải vì có mối tương quan huyết thống với Ngài mà là nhờ biết “thi hành ý muốn của Thiên Chúa”.

Mời Bạn: Bất cứ ai đã được làm người, đều có thể tự hào mình là con cái Chúa, vì được tạo dựng giống hình ảnh Ngài. Hơn nữa, là Kitô hữu, chúng ta càng có quyền hãnh diện mình là người thuộc về Chúa Kitô. Nhưng sẽ là hữu danh vô thực nếu ta tự hào với tên gọi như thế còn thờ phượng Chúa thì chỉ “bằng môi miệng” còn tấm lòng xa Chúa (x. Mt 15,8). Tệ hơn nữa, có khi chúng ta còn hổ thẹn vì mang danh là con cái Chúa, là Kitô hữu nữa. Để xứng danh là người thân thuộc với Chúa, chúng ta hãy chuyên cần thực thi giáo huấn của Ngài.

Chia sẻ: Những ý nghĩ, hành vi tội lỗi không chỉ làm cho mình ra xấu xa đáng ghét mà còn làm ô danh Thiên Chúa, xúc phạm đến sự thánh thiện của Ngài. Bạn có xác tín như vậy chưa?

Sống Lời Chúa: Dù khi anh em ăn uống hay làm bất cứ việc gì, hãy làm vì danh Thiên Chúa” (1Cr 10,31).

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hạ mình xuống để làm người thân nghĩa thiết của con. Xin cho con sống sao cho xứng đáng với ơn cao trọng là được làm con Chúa. Amen.Tải xuống - download
Bookmark and Share